Timothy Snyder: Tyranie

“Odtrhni sa od internetu. Čítaj knihy.” To je rada z deviatej lekcie európskych dejín 20. storočia od Timothyho Snydera. V útlej knihe Tyranie nájdete podobných pravidiel ešte devätnásť. Známy americký historik je totiž presvedčený, že sa máme učiť zo skúsenosti našich rodičov a prarodičov, aby sme sa vedeli vyvarovať chybám, ktoré v minulom storočí viedli k nástupu totalitných režimov – fašizmu, nacizmu aj komunizmu.

Pojem tyrania sa ani zďaleka netýka iba dávnej ľudskej histórie. Hrozba autoritárskych režimov visí nad ľudstvom ako Damoklov meč aj v 21.storočí a žiadny národ voči nej nie je imúnny. V podmienkach súčasného vývoja v Európe, Amerike či Ázii je táto hrozba dokonca nanajvýš aktuálna.

Tymothy Snyder Tyranie

Demokracia nie je samozrejmosťou. Ani sloboda. Podľa Snydera sa nesmieme uspokojiť s tým, že sme sa narodili do slobodnej krajiny, v ktorej platia demokratické princípy. Nemôžeme plávať životom s vedomím, že ide o status quo. Stačí poľaviť v ostražitosti, spohodlnieť. Ak sa  prestaneme zaujímať o život okolo seba, ak podľahneme konzumu, prestaneme rozlišovať medzi lžou a pravdou a uveríme mýtom, budeme pasívni, potom sme na najlepšej ceste, ako o slobodu prísť.

Podľa Snydera je v tejto súvislosti veľmi dôležité poznať históriu, zaujímať sa o dejiny. Pod spoznávaním histórie si však nemáme predstavovať memorovanie dátumov. Predovšetkým je potrebné skúmať pozadie historických udalosti, zajímať sa o pohnútky tých, čo boli pri moci, alebo tých, čo sa k nej chceli dostať, analyzovať postoje a správanie ľudí a to z rôznych uhlov pohľadu. Do úvahy pritom musíme brať aj sociálne a ekonomické faktory a skúmať ich vplyv na historické dianie. Práve vďaka analýze a porovnávaniu Tymothy Snyder dospel k záveru, že v podobných podmienkach sa niektoré vzorce správania opakujú.

Vychádzajúc z doterajších poznatkov autor v knihe vyslovuje tézu, že situácia zo začiatku 21. storočia sa veľmi podobá tej zo začiatku 20. storočia, čo podľa neho dáva predpoklad aj na zopakovanie rovnakých chýb. Keďže však zlyhania našich predkov poznáme, pri dobrej vôli sa im vieme vyvarovať. Autor nám vo svojej knihe ponúka dvadsať lekcií. V nich porovnáva historické udalosti 20. storočia so súčasným dianím vo svete. Na začiatku každej lekcie je vždy pravidlo, alebo poučenie, ktoré nám môže pomôcť minimalizovať riziká zlyhania.
(pokračovanie článku nižšie)

[yuzo_related]

Autor v knihe hovorí o politike nevyhnutnosti a politike večnosti. Ak sledujete obsah sociálnych sietí a zaujímate sa o politické a spoločenské diane, budete mať po prečítaní tejto knihy pocit, že Tymothy Snyder je prorok. Ja tvrdím, že je iba veľmi dobrý znalec histórie.

Kniha Tyranie je v porovnaní s ostatnými doterajšími publikáciami renomovaného amerického historika, profesora Yalskej univerzity, prekvapivo subtílna. Bude tak  vyhovovať aj ľuďom, zvyknutým čítať iba statusy na sociálnych sieťach. Údajne tak aj vznikla – ako dlhý facebookový status, napísaný v lietadle krátko po amerických voľbách. Jej cieľom nie je učiť históriu (na to je treba oveľa viac času a oveľa viac kníh). Chce nás vytrhnúť z letargie, pasivity a klamlivého pocitu pokoja, aby sme sa včasnou a správnou reakciou vyvarovali zlyhaniam, ktoré 30-tych rokoch minulého storočia viedli k rozpadu krehkých demokracií a otvorili cestu hrôzostrašným režimom a krviprelievaniu.

Knihu Tyranie v roku 2017 vydalo české Vydavateľstvo Paseka. V slovenskom preklade túto publikáciu nájdete pod názvom O tyranii – dvadsať ponaučení z 20. storočia (Premedia, 2017).

Na záver mi dovoľte parafrázovať jednu myšlienku, ktorá odznela počas Večere s Havranom práve z úst Timothyho Snydera: Totalitné režimy v minulosti mali svoje tajné služby, ktorých úlohou bolo získavať informácie o občanoch krajiny, aby mohli odhaľovať tzv. nepriateľov režimu. Hoci sa často neštítili použiť aj násilie, neboli ani zďaleka takí úspešní ako súčasné sociálne siete. Dnes totiž poskytujeme množstvo osobných informácií úplne dobrovoľne. Máme slobodný svet, ktorý z nás robí neslobodných ľudí. Reláciu odporúčam vypočuť celú:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/174782

Tyranie

10

Atraktívnosť vybranej témy

10.0/10

Dôveryhodnosť

10.0/10

Udržanie čitateľskej pozornosti

10.0/10

Výchovno-vzdelávací charakter

10.0/10

Celkový dojem

10.0/10

Pozitíva

  • útla kniha presvedčí aj notorických nečitateľov,
  • jednoduchý, zrozumiteľný text,
  • kniha odkazuje na ďalšie významné publikácie,
  • nespochybniteľná odbornosť autora,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.