Daniel Tammet: Narodený v modrú stredu

Čísla sú jeho priatelia a sú mu vždy nablizku. Každé jedno je preňho jedinečné a má vlastnú osobnosť. Kamkoľvek ide, alebo čokoľvek robí, čísla neopúšťajú jeho myseľ. Britský spisovateľ Daniel Tammet v memoárovom románe Narodený v modrú stredu odkrýva čitateľom zákutia svojho nezvyčajného sveta. Životný príbeh tohto autistického savanta s mimoriadnym nadaním na matematiku a jazyky slovenskému čitateľovi prináša Vydavateľstvo Absynt. 

Daniel Tammet, Narodený v modrú stredu

Aspergerov syndróm je pomenovaný podľa rakúskeho psychiatra Hansa Aspergera, ktorý si u svojich detských pacientov všimol odchýlky v sociálnej interakcii, zvláštnu komunikáciu, obmedzené záujmy a motorickú neobratnosť. Poruchu označil v roku 1944 ako “autistická psychopatia”. O zavedenie nového termínu “Aspergerov syndróm” sa v roku 1981 zaslúžila britská lekárka Lorna Wingová. Ľudia trpiaci týmto syndrómom sa telesne nijako nelíšia od ostatných, avšak kvôli neschopnosti normálnej sociálnej interakcie a komunikácie a absentujúcej empatii ich spoločnosť nechápe a často sú považovaní za čudákov. Oni však rovnako nechápu spoločnosť. Aspergerov syndróm sa nedá liečiť, a správanie ľudí trpiacich týmto syndrómom sa nedá zmeniť. Pre začlenenie do spoločnosti preto potrebujú odbornú pomoc, správne a citlivé vedenie. V opačnom prípade sa u nich v dospelosti môžu prejaviť rôzne sociálne fóbie, úzkosti a depresie. Vedci sa zhodujú na tom, že Aspergerov syndróm môže byť dedičná záležitosť, ale rovnako môže byť následkom predčasných pôrodov, alebo nedostatku kyslíka pri komplikovaných pôrodoch. V populácii sa vyskytuje pomerne často a častejšie sa diagnostikuje u chlapcov ako u dievčat, a to v období okolo 11-teho roku života. Niekto sa o tomto syndróme dozvie až “samodiagnostikou” v dospelosti. U dievčat niekedy nie je diagnostikovaný vôbec a práve u nich sa potom v dospelosti prejavujú vyššie spomínané sekundárne psychické problémy. 

Danielovi Tammetovi diagnózu potvrdili až vo veku 25 rokov, ale to, že je iný, jeho blízki pozorovali už od útleho detstva. On sám sa vždy cítil ako outsider. Vyhýbal sa spoločnosti ostatných deti a jeho jedinými priateľmi boli súrodenci, ktorí sa jeho inakosť naučili rešpektovať. Osamelé detstvo a dospievanie mu uľahčovali rodičia láskavým prístupom. Hoci to popri ďalších ôsmich súrodencoch pre nich nebolo jednoduché, pozorne vnímali jeho zvláštne záujmy a trpezlivo sa snažili vyhovieť jeho potrebám.

Ako dieťa Daniel Tammet prežil veľmi silný epileptický záchvat, ktorý mu poškodil spánkový lalok ľavej mozgovej hemisféry a zrejme uňho vyvolal ďalšie ochorenie, takzvaný savantský syndróm. Zároveń vykazuje veľmi zriedkavú neurologickú kombináciu zmyslových vnemov vedecky označovanú synestézia. Čísla a písmená vníma ako farby a tvary, vďaka čomu bez problémov a v priebehu pár sekúnd dokáže vypočítať náročné aritmetické úlohy a nezvyčajne rýchlo si osvojuje cudzie jazyky. Jeho pamäť je tak ohromná, že mu umožňuje hromadiť obrovské množstvo informácií a encyklopedických vedomostí, ktoré sú trvalé. 

Väčšina savantov trpí ťažkou mentálnou poruchou, a preto nie sú schopní verbálne opísať vlastné myšlienkové pochody. Daniel Tammet patrí medzi ojedinelé výnimky. Nielenže si svoje diagnózy a schopnosti plne uvedomuje a dokáže ich detailne popísať, ale pracuje s nimi tak, aby pomohol šíriť osvetu v tejto oblasti. Podporuje rôzne únie, pracujúce s ľuďmi trpiacimi poruchami autistického spektra a pravidelne sa podrobuje výskumom s cieľom pomôcť vedcom pochopiť spôsob myslenia savantov a odhaliť príčiny vzniku týchto porúch.

Ľudský mozog je aj napriek mnohým pokročilým výskumom stále veľkou neznámou. Bolo zaznamenaných mnoho prípadov, kedy aj napriek vážnemu poškodeniu jednej jeho časti dokázali jedinci viesť relatívne normálny život, pretože funkcie poškodenej časti prebrali zdravé časti mozgu. Tak sa to pravdepodobne udialo aj u Daniela Tammeta. Jeho pravá hemisféra začala pracovať aj za ľavú a popri tom znásobila svoje schopnosti. Tammetova pamäť je fascinujúca a jeho myslenie ťažko pochopiteľné. Je to dar, alebo prekliatie? Závisí to asi od uhla pohľadu. Daniel Tammet je neobyčajne silná osobnosť. A hoci jeho detstvo nebolo jednoduché, je úžasné, ako dokázal využiť všetky svoje diagnózy vo svoj prospech, postavil sa na vlastné nohy a výrazne tak odbremenil svojich blízkych. Ako človek trpiaci Aspergerovým syndrómom je stále nútený prekračovať hranice svojej oklieštenej komfortnej zóny. No aj napriek tomu, že to je pre neho zakaždým stresujúce, nových výziev sa nebojí. Práve naopak, s cieľom pomáhať ostatným ich dobrovoľne vyhľadáva. S každým jedným svojím počinom sa pritom aj on sám posúva vpred. Našiel si vlastný spôsob, ako ovládať svoje reakcie a kompenzovať nedostatky v oblasti sociálnej interakcie a svojím životným postojom si vyslúžil rešpekt širokého okolia. Daniel Tammet je živým dôkazom toho, že schopnosť viesť plnohodnotný a zmysluplný život neurčuje hrúbka lekárskych záznamov, ale dostatok vôle k sebapoznaniu a odhodlanie prekonávať prekážky a spoločenské predsudky. 

Román Narodený v modrú stredu ma na pulte kníhkupectva zaujal na prvý pohľad. Po prečítaní anotáce som vedela, že ho musím mať vo svojej knižnej zbierke, aj keby som zaň mala utratiť posledné peniaze. Neľutujem. Za vydanie slovenského prekladu som Absyntu veľmi vďačná a dúfam, že román si nájde svoje miesto nielen v početných domácich knižniciach, ale aj v srdciach mnohých čitateľov.
Vzhľadom na to, že Daniel Tammet okrem Aspergerovho syndrómu trpí ešte ďalšími neurologickými poruchami, môže kniha u čitateľa vyvolať mylnú predstavu o ľuďoch s touto poruchou autistického spektra. Preto je vhodné siahnuť aj po ďalšej literatúre, alebo si vyhľadať dostupné informácie na webe. Ja som čerpala zo slovenskej stránky https://www.asperger.sk/, kde nájdete množstvo zaujímavých populárno-náučných a vedeckých článkov, ako aj diskusné fórum a poradňu pre rodičov detí s AS a ďalšími poruchami autistického spektra. V prípade, že by ste mali záujem o podobné príbehy, akým je memoárový román Narodený v modrú stredu, stránka prináša tipy na vedecké knihy a beletriu, rovnako ako aj na zaujímavé dokumentárne a hrané filmy s touto témou.

Daniel Tammet a časť jeho príbehu, o ktorom sa dočítate aj v knihe: 

Daniel Tammet: Narodený v modrú stredu

10

Atraktívnosť témy

10.0/10

Presvedčivosti príbehu

10.0/10

Udržanie čitateľovej pozornosti

10.0/10

Prekvapivé momenty

10.0/10

Záver knihy / Vyvrcholenie príbehu

10.0/10

Pozitíva

  • Autentický príbeh - zaujímavé informácie “ z prvej ruky”
  • Zrozumiteľne formulované a podané myšlienky
  • Fascinujúce čítanie - pri tejto knihe sa určite nebudete nudiť
  • Nový pohľad na “inakosť”

Negatíva

  • Daniel Tammet je autistickým savantom a je skôr výnimkou ako klasickým príkladom človeka trpiaceho Aspergerovým syndrómom. Tento fakt treba pri čítaní brať do úvahy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.