Ladislav Hrubý: Brána do zabudnutého údolia

Literárna kritika ho v roku 2004 označila za jedného z najtalentovanejších kysuckých autorov. Jeho tvorba siaha už do 80-tych rokov minulého storočia. Má za sebou niekoľko zbierok poviedok a venuje sa aj tvorbe pre deti. Napriek tomu som sa o Ladislavovi Hrubom dozvedela len vďaka náhode, keď moja dcéra priniesla z recitačnej súťaže jednu jeho knihu.

Celý článok