Pán múch versus Ľudskosť

Keď som pred štyrmi rokmi prečítala Goldingov román Pán múch, bola som otrasená. Príbeh o mladých stroskotancoch, vytrhnutých z bežného života a odsúdených postarať sa o seba bez pomocnej ruky dospelých, obsahoval príliš veľa násilia a negatívneho pohľadu na ľudskú podstatu. Toto rané dielo Williama Goldinga – nositeľa Nobelovej ceny za literatúru – sa považuje za významnú súčasť literárnej klasiky 20. storočia. Nie som si však istá, či si Pán múch zasluhuje až takú pozornosť.

Celý článok