Blaine Harden: Útek z tábora 14

Sú knihy, ktoré vás úprimne nadchnú, potešia, zabavia, po dočítaní poslednej strany je vám trochu smutno, ale len dovtedy, kým neotvoríte ďalšiu. Len málo je takých, čo vo vás zanechajú nezmazateľnú stopu. Práve k takým patrí kniha Blaina Hardena Útek z tábora 14. Nepotešila ma, ani nezabavila. Na posolstvo jej šokujúceho príbehu však nikdy nezabudnem.

Celý článok